VASTGOEDONTWIKKELAAR
ADVISEUR
TAXATEUR
RENTMEESTER

VASTGOEDONTWIKKELAAR

Vastgoedontwikkeling is een complex proces, waarbij veel komt kijken. Wieland gaat dit proces graag samen met u in. Planontwikkeling, maar ook financiering, verkoop en bouw van vastgoed, zowel voor particulieren als ondernemers. Hij speelt in op de wensen en behoeften van de beoogde of specifieke kopers en gebruikers, maar ook van de mensen die in de omgeving wonen, werken of verblijven. Hij realiseert plannen binnen randvoorwaarden die van locatie tot locatie anders zijn en welke zijn omgeven door regels en risico’s, rekening houdend met voortdurend veranderende marktsituaties. Het kan bijvoorbeeld gaan om binnenstedelijke plannen, op zichzelf staande gebouwen of gebiedsontwikkelingen. Het samenwerken met allerlei relevante partijen, het doen van onderzoek naar risico’s en haalbaarheid, het rekening houden met de markt, bouwkunde en bouwkosten-technische aspecten en het maken van keuzes en het uitzetten van lijnen op het vlak van architectuur en financiën, hoort allemaal tot het proces van vastgoedontwikkeling.

Heeft u vragen, gedachten, ideeën op dit vlak? Bij deze bent u uitgenodigd om nader kennis te maken.

e-mail
Bel

ADVISEUR

Yellowdog kan u als particulier en bedrijf adviseren bij allerlei vragen die er ten aanzien van vastgoed kunnen zijn. Deze dienstverlening omvat onder andere:

  • Het onderzoeken van (her-) ontwikkelings- en gebruiksmogelijkheden;
  • Het overleggen met lokale en regionale overheden;
  • Het ontwikkelen van bouwplannen;
  • Het afstemmen daarover met belanghebbenden zoals omwonenden, gemeenten en eigenaren;
  • Het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en het maken van afspraken;
  • Het begeleiden en realiseren van bestemmingswijzigingen en het uitvoeren aansturen van alle daaraan voorafgaande onderzoeken;
  • Het uitvoeren van vastgoedrekenwerk -inclusief de daaraan voorafgaande (markt-) analyses- ten bate van de beoordeling van de haalbaarheid van ideeën en initiatieven;
  • Het verkoop gereed uit ontwikkelen van bouwplannen;
  • Het begeleiden van bouwplannen tijdens de verkoop;
  • Maar ook het begeleiden van de aankoop van vastgoed behoort tot de mogelijkheden.
e-mail
BEL

TAXATEUR

Wieland is als taxateur gecertificeerd en ingeschreven in de registers van SCVM en NRVT en is gekwalificeerd om taxaties van woningen uit te voeren. Tevens is Yellowdog aangesloten bij het NWWI, zodat er gevalideerde taxaties kunnen worden uitgevoerd. Taxatierapporten welke in het kader van een financiering benodigd zijn, dienen in veel gevallen tegenwoordig te worden gevalideerd. De rapporten mogen in het werkgebied met een straal van 30 kilometer rondom het kantoor van de taxateur worden vervaardigd.

Wilt u een woning laten taxeren of wenst u informatie over de dienstverlening op dit vlak, dan horen wij graag van u!

e-mail
Bel

RENTMEESTER

Wieland Zwemer is ook gediplomeerd rentmeester en heeft de opleiding Landelijk Vastgoed & Rentmeesterspraktijk aan de Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp afgerond. Door zijn jarenlange ervaring in de vastgoedontwikkeling ligt zijn kennis op het vlak van de vastgoedwaarde en -waardecreatie. Deze kennis komt bijvoorbeeld van pas bij vraagstukken ten aanzien van ontwikkeling en herontwikkeling. Doelgericht overleg met partijen zoals lokale en regionale overheden en overige belanghebbenden is zijn ding.

Dienstverlening op dit vlak is maatwerk. Geïnteresseerd? Bel voor een afspraak!

e-mail
Bel

CONTACT

W.A.J. (Wieland) Zwemer RT

Vestigingsadres:
Park Reygersbergh 4
4356 HB  OOSTKAPELLE

Kantooradres:
Brouwerijweg 27-A
4357 CD Domburg